Gil Riba

Guia acompanyant de muntanya, guia de pesca i monitor d'esqui. Es guia autonom, els seus conneixements del Principat son imensos, gran amant de la pesca, us explicara els secrets de la vida aquatica...